Парк в цифрах

Cтворення РЛП «Міжрічинський» 20.06.2002 р.
Загальна площа 102 473 га
Площа заповідної зони 3 527 га
Заповідних об’єктів, включених у територію 17
Екологічних стежок 4
Структура екосистем
Ліси 51%
в т.ч. соснові ліси 32%
Водойми 19%
Заплавні луки 15%
Торфові болота 9%
Рілля та перелоги 4%
Піски та пустища 1%
Інші 1%
Біологічне різноманіття
Вищих рослин 800 вид.
Ссавців 55 вид.
Птахів 241 вид.
Плазунів 7 вид.
Земноводних 12 вид.
Риб 54 вид.
Комах 605 вид.
Кількість рідкісних видів тварин
Занесених до Червоної книги України 80
Занесених до Європейського червоного списку 30
Занесених до Червоного списку IUCN 23
Кількість рідкісних видів рослин
Занесених до Червоної книги України 27
Занесених до Європейського червоного списку 2
Занесених до Додатку 1 Бернської конвенції 4
Занесених до червоного списку області 48
Кількість рідкісних природних угрупувань
Включених до Зеленої книги України 7
Включених до Директиви ЄС 92/43 ЄЕС 18